Kierownik Zespołu Zarządzania Projektami IT PL-Web